“Real estate research” цогц үйлчилгээ

Манай компани нь үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд оролцогч талуудын хоорондын харилцааг нэг цэгт төвлөрүүлэх, нийлүүлэгч талын маркетингийн идэвхижүүлэлтийн үр дүнг хэмжих, нэгдсэн дүгнэлт тайлан боловсруулах “REAL ESTATE RESEARCH” цогц үйлчилгээг нэвтрүүлэн амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төсөл нь дараах давуу талуудтай. Үүнд:

– Хэрэглэгчид хүссэн мэдээллээр хангагдана

– Худалдан авалтын зан төлөвийн судалгаа хийгдэнэ

– Олон төрлийн мэдээллийн сан үүснэ

– Нийлүүлэгч тал судалгаанд үндэслэн бүтээгдэхүүнийхээ борлуулалтын тактик боловсруулна

– Хэрэглэгч болон нийлүүлэгчийн хоорондын эргэх холбоо бий болно

Үйлчилгээтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг information@sica.mn хаягаар хүсэлтээ ирүүлэн авч болно.

Sica LLC
SICA LLC was established on April 27, 2010 and provides high quality research, monitoring and evaluation, training, and project management services to our clients. We have been working to be the organization that strive for superior quality and value our clients, and we have been able to enhance our resources and capabilities year after year.

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэл үлдээх үед и-мэйл хаяг харагдахгүй