“Smart Chingeltei” аппликэйшн бүтээв

Төр-Иргэн харилцах шууд суваг болсон “Smart Chingeltei” аппликейшн бүтээв.

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн захиалгаар манай компани “Smart Chingeltei” аппликейшнийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэлээ. Уг аппликейшны гол онцлог нь Чингэлтэй дүүргийн үйлчилгээг иргэдэд цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран ижил тэгш хүртэх боломжийг олгосон явдал юм.

Аппликейшны онцлох цэснүүдээс танилцуулбал ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ цэснээс дүүргийн танилцуулгыг 4 бичгийн хэлээр хүлээж авч, МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ цэснээс цаг үеийн, онцлох, дүүргийн иргэн бүрт хэрэгтэй мэдээллийг өгөх бол, ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ цэснээс дүүргийн бүх алба хэлтэсийн, хариуцаж буй ажилтан, холбоо барих мэдээлэл болоод бүрдүүлэх материалыг авах боломжтой. САНАЛ ХҮСЭЛТ цэсээр дамжуулан талархал, санал, хүсэлт, гомдол зэргийг зургаар баяжуулан дүүрэгт илгээх боломжтой. Дүүргийн зүгээс жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зорилгоор “Smart Chingeltei” аппликэйшндээ ЧИНГЭЛТЭЙД ҮЙЛДВЭРЛЭВ цэсийг байршуулан бүтээгдэхүүнийг нь сурталчилж байна.