“Судлаач оюутан” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна

Бид Монгол Улсын Их Сургуулийн оюутны клубүүдтэй хамтран “Судлаач Оюутан” хөтөлбөрийг зохион байгуулж буй бөгөөд энэ хүрээнд семинар, сургалт, зөвлөх үйл ажиллагааг зохион байгуулж эхэлсэн.

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь оюутан залуусын судалгаа, шинжилгээ хийх ур чадварыг нэмэгдүүлэх, судалгаа хийхэд тулгардаг нийтлэг бэрхшээлүүдийг таниулах, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зүйн зөвлөмж өгөхөд оршдог. Хөтөлбөрийн хүрээнд хагас жил тутмын семинарыг зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний компанийн хувьд бид салбарын хүний нөөц төдийгүй залуу судлаачдыг эх орныхоо судалгаанд суурилсан гэрэлт ирээдүй рүү чиглүүлэхэд оруулах том хувь нэмэр гэж итгэж байна.