Sica logo
Таныг амжилтад хөтөлнө

Судалгааны тэргүүлэгч компани

Таныг амжилтад хөтөлнө

Судалгааны тэргүүлэгч компани

СУДАЛГАА & ШИНЖИЛГЭЭ

Бодлого боловсруулагч, бизнес эрхлэгч, олон улсын төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчид болон хувь хүмүүст зориулан бүх төрлийн судалгаа, шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэнэ.
Дэлгэрэнгүй

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Шинэлэг үр өгөөжтэй санал санаачлагыг бодит үр дүнд хүргэх нь манай төслийн нэгжийн үндсэн үүрэг бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэх болон хөгжүүлэх 2 үндсэн хэсэгг хуваагдан ажилладаг .
Дэлгэрэнгүй

МОНИТОРИНГ ҮНЭЛГЭЭ

Бид аливаа төсөл хөтөлбөрийн үр ашиг, төлөвлөлт болон бодит байдлын зөрүүг тодорхойлон, үр дагаврыг хараат бус байдлаар олон улсын арга зүйд нийцүүлэн үнэлдэг.
Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ & ЗӨВЛӨГӨӨ

Судалгааны чиглэлээр суралцахыг хүссэн хүн бүрт олон улсын арга аргачлалын дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд судалгаа, шинжилгээ хийх чадвартай СУДЛААЧ бэлтгэх багц сургалт.
Дэлгэрэнгүй

Дата банк

Um sistema confiável que cresce 10% ao ano em nosso país. E por que você deveria optar por um consórcio, no lugar de um financiamento? Simples: economia. O sistema é tão econômico comparado às demais alternativas de compra que o valor economizado em juros chega a ser suficiente para comprar um outro bem de igual valor.

Дэлгэрэнгүй

Цахим судалгаа

Um sistema confiável que cresce 10% ao ano em nosso país. E por que você deveria optar por um consórcio, no lugar de um financiamento?

Дэлгэрэнгүй

Судалгааны тайлан

Um sistema confiável que cresce 10% ao ano em nosso país. E por que você deveria optar por um consórcio, no lugar de um financiamento?

Дэлгэрэнгүй

Харилцагчдын сэтгэгдэл