Cashmere export

Хүснэгт зургийн жагсаалт

Хүснэгт 1. Монгол улсын ноос, ноолуурын түүхий эд бэлтгэл, мян.тонн
Хүснэгт 2. Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрийн суурилагдсан хүчин чадал
Хүснэгт 3. Ноос ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний нийт экспорт, экспортлогч топ 20 компани, тэрбум.төг
Хүснэгт 4. Ноос ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний нийт экспорт, хүлээн авагч топ 10 улс, тэрбум.төг
Хүснэгт 5. Ноолуурын экспорт, экспортлогч улсаар
Хүснэгт 6. Боловсруулаагүй ноолуурын чанарын үзүүлэлт, стандарт хэмжээ
Хүснэгт 7. Боловсруулсан ноолуурын чанарын үзүүлэлт, стандарт хэмжээ
Хүснэгт 8. Экспортолсон ноолуурын чанарын үзүүлэлтүүд, төрлөөр
Хүснэгт 9. Ноолуурын чанарын стандарт, өнгө
Хүснэгт 10. Макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

Зураг 1. Малын тоо, сая.толгой
Зураг 2. Малын төрөл
Зураг 3. Мал аж ахуйн салбарын нийт үйлдвэрлэл, тэрбум.төг
Зураг 4. Ноолуурын зах зээлийн гинжин холбоо
Зураг 5. Ноос, ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний нийт экспорт, тэрбум.төг
Зураг 6. Ноос, ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний нийт экспорт, улирлаар, тэрбум.төг
Зураг 7. Ноос, ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний нийт экспорт, сараар, тэрбум.төг
Зураг 8. Ноос ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний нийт экспорт, бүтээгдэхүүний төрлөөр, 2017 он
Зураг 9. Ноолуурын экспорт, мян.тонн
Зураг 10. Ноолуурын экспортын нэгжийн үнэ, кг.төг
Зураг 11. Ноолуурын экспорт, тэрбум.төг
Зураг 12. Ноолуурын экспорт, улирлаар, тэрбум.төг
Зураг 13. Ноолуурын экспорт, экспортлогч компаниар
Зураг 14. Ноолуурын экспорт, төрлөөр
Зураг 15. Экспортолсон ноолуурын дундаж голч, төрлөөр, мкм
Зураг 16. Экспортолсон ноолуурын чанарын зэрэг, төрлөөр
Зураг 17. Ноолуурын чанарын үзүүлэлт, өнгө
Зураг 18. Ирэх 3 жилийн таамаглал, тэрбум.төг

Салбарын ерөнхий мэдээлэл

Мал аж ахуй тэр дундаа ноос, ноолуурын зах зээл нь Монгол улсын тэргүүлэх салбаруудын нэг юм. Монгол улс нь жилдээ 6.0-90 орчим мян.тн ямааны ноолуур бэлтгэдэг. Ноолууран түүхий эдийн бэлтгэлээр Монгол улс нь БНХАУ-ын дараа дэлхийд хоёрдугаарт ордог. Монгол ноолуурын 80 орчим хувь нь 16.5 микронтой, 35-37 мм-ийн урттай байдаг.  Гэвч ямааны тэжээлийн хомсдлоос үүдэн ширхгийн чанарын үзүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлж байна. Монгол ноолуур нь Хятадын ноолуурыг бодвол нарийн ба дундаж уртын үзүүлэлтээр илүү бөгөөд ноолуурын дундаж урт нь сүлжмэл болон нэхмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд илүү тохиромжтой байдаг. Дэлхийд ойролцоогоор 20 мянган тонн ямааны ноолуур бэлтгэж байгаагаас 60% буюу 12 мянган тонныг Хятад улс, 30% буюу 6-8 мянган тонныг Монгол улс, үлдсэн 10% буюу 2 мянган тонныг Пакистан, Афганистан, Иран зэрэг бусад  улсууд бэлтгэдэг ажээ.

Ноолуурын экспорт - авах

Та энэхүү судалгааг худалдан авахыг хүсвэл манай мэргэжилтэнтэй холбогдоорой.

Gantulga.B
Business survey manager
gantulga.b@sica.mn
80087858

Schedule meeting