Судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний Эс Ай Си Эй ХХК нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн захиалгаар “Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн Барометрийн судалгаа”-ны мэдээлэл цуглуулах ажлыг улсын хэмжээнд гүйцэтгэж байна.

Сонгогдсон ажил олгогч, аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлага, хүний нөөцийн менежерүүд судалгаанд идэвхтэй оролцоно уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published.