Орон нутагт том онгоц нисгэх боломжийн судалгаа

Иргэний агаарын тээврийн салбарт шинэ төрх нэмж, шинэлэг үйлчилгээ санал болгож буй хамт олонтой судалгаа, борлуулалт, маркетингийн чиглэлд хамтран ажиллаа. Бид орон нутагт том онгоц нисгэх боломжийг судалсны дээр гадаад зах зээлд борлуулалт, маркетинг хийх ажилд зөвлөгөө өгч, хамтран ажилласан.

Агаарын тээврийн энэ онцлогтой салбарт ажил гүйцэтгэж байгаа нь эхнийх биш бөгөөд бид өмнө нь Изинис Эйрвэйз ХХК-д зах зээлийн чиглэлийн суурь судалгаа хийж байсан туршлагатай юм.