Нислэгийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох судалгаа

Манай компани иргэний агаарын тээврийн Изинис Эйрвэйз компанийн захиалгаар Улаанбаатар-Эрдэнэт-Улаанбаатарын чиглэлийн нислэгийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох судалгааг амжилттай гүйцэтгэлээ.

Уг судалгааг Орхон аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, цаашдын чиг хандлага, агаарын тээврийн үйлчилгээнд нөлөөлөх хүчин зүйлс; Эрдэнэт-Улаанбаатар чиглэлийн тээврийн үйлчилгээний нийт багтаамж; Эрдэнэт хотын ажил эрхэлж буй хүн амын тээврийн үйлчилгээний төлөв байдал, агаарын тээврийн үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээ; Эрдэнэт хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа зорилтот зах зээлийн аж ахуйн нэгжүүдийн агаарын тээврийн үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээ гэсэн 4 үндсэн чиглэлээр явуулж үр дүнг нэгтгэн гаргалаа.

Sica LLC
SICA LLC was established on April 27, 2010 and provides high quality research, monitoring and evaluation, training, and project management services to our clients. We have been working to be the organization that strive for superior quality and value our clients, and we have been able to enhance our resources and capabilities year after year.