Зөвлөх

Та SICA компанийн эвсэг хамт олонтой нэгдэн, өөрийн салбарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлнэ.

Бидний үйл ажиллагаа таны зорилго зорилттой нийцэж байвал бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна:

  • Нэг баг болж төсөл хөтөлбөрт оролцоно. Өөрт хэрэгцээтэй тоон мэдээллийг цаг алдалгүй хүлээн авч, дүн шинжилгээ хийн, харилцан үр дүнтэй хамтран ажиллана.
  • Өөрийн мэргэжлийн, мэргэшсэн чиглэлээр бидэнд зөвлөн, хамтран ажиллана. Өөрийн мэргэшсэн салбарт хэрэгжиж буй томоохон төсөл хөтөлбөрт саналаа хүргүүлэн, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн өсөлтөд бодитоор хувь нэмрээ оруулна.
  • Шинэ санал санаачилгыг хамтдаа ажил хэрэг болгоно. SICA компанийн эрч хүчтэй залуустаа туршлага солилцон, шинэлэг санал санаачилгыг шууд хэрэгжүүлэн ажиллана.

Бид зөвлөх багтаа бүтээлч, мэргэшсэн, чадварлаг гишүүдийг үргэлж хайж байдаг. Та бидэнтэй хамтран ажиллаж, манай зөвлөхийн санд бүртгүүлмээр байна уу? SICA таны найдвартай, итгэлт хамтрагч байх болно.

Анкет бөглөх
HR - Зөвлөх
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB