ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАНДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА - Sica LLC
SICA ХХК нь эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн бүхий л төрлийн судалгааг, мэргэжлийн өндөр түвшинд, чанартай хүргэн ажилладаг судалгааны компани юм.
Бизнесийн судалгаа Судалгааны компани Судалгаа Research Research company Consulting Төслийн менежмент
18494
blog_post-template-default,single,single-blog_post,postid-18494,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАНДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАНДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА

Баянгол, Сонинохайрхан дүүргийн зорилтот бүс нутагт оршин суудаг өрхийн  худалдан авалтын зан төлөвийг нарийвчлан судаллаа.

Судалгааны хамрах хүрээг зорилтот бүс нутгийн газар зүйн байршлаас хамааруулан 3 бүс нутагт хуваасан бөгөөд тодорхой шалгуур тавин, тус шалгуурыг хангасан оролцогчдыг бүлгийн ярилцлагадаа урьж оролцуулсан.

Судалгааг чанарын судалгааны бүлгийн ярилцлагын аргаар 2017 оны 3 сарн 12–14–ний өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд нийт 15 өрхийн төлөөллийг хамруулав.

Бүлгийн ярилцлагаар үндсэн 5 чиглүүлэх асуултын хүрээнд дэлгэрэнгүй ярилцаж, үр дүнг нэгтгэн, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулсан. Үүнд:

  • Худалдан авалтын хандлага (Хэзээ, хаанаас, хэрхэн);
  • Худалдан авалтад нөлөөлөгч хүчин зүйлс;
  • Зорилтот худалдааны төвийн талаарх сэтгэгдэл;
  • Хэрэглэгчийн цаашдын хэрэглээ, худалдан авалтын хандлага;
  • Хөнгөлөлт, урамшууллын талаарх мэдээлэл авдаг эх үүсвэр зэрэг болно.

Чанарын судалгааны үр дүнг захиалагч байгууллага маань талархан хүлээн авсан бөгөөд шинээр нээх салбарын стратеги, маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай суурь мэдээллийг бий болгох ач холбогдолтой юм.

Сэтгэгдэл

Уучлаарай, Сэтгэгдэл хаалттай