Түүхэн замнал

2018 он

2017 он

2016 он

2015 он

2014 он

2013 он

Ухаалаг утас ашиглан онлайнаар судалгаа явуулах систем нэвтрүүлэв.

2012 он

Олон улсын арга зүй, шилдэг технологийг ашиглан улс төрийн судалгаа хийв.

2011 он

Хувийн байгууллагуудаас анх удаа ТООЛЛОГО хийв.

2010 он

2010.04.27–ны өдөр ЭС АЙ СИ ЭЙ ХХК үүсгэн байгуулагдав.