Эс Ай Си Эй ХХК нь 2010 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд судалгаа, мониторинг үнэлгээ, сургалт, төслийн менежментийн үйлчилгээг харилцагчдадаа чанарын өндөр түвшинд хүргэн ажиллаж байна. Бид үйлчлүүлэгчдээ дээдэлсэн, чанарыг эрхэмлэсэн байгууллага байхын төлөө ажиллан жил ирэх тусам нөөц бололцоо, чадавхаа сайжруулж, судалгаа, шинжилгээний салбарт баттай байр сууриа эзэлж чадсан.

0
иргэнтэй уулзсан
0
өрхөөр зочилсон
0
ААНБ–аас судалгаа авсан

* Дээрх мэдээлэл нь тогтмол шинэчлэгддэг болно

Манай компани нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон, дэвшилтэт технологийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлж гадаадын хөрөнгө оруулалттай болон дотоодын томоохон аж ахуй нэгж, байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтран ажиллаж үйл ажиллагаагаа өдрөөс өдөрт өргөжүүлсээр байна.

Эс Ай Си Эй ХХК нь бүхий л салбар, чиглэлд нийт 134 гаруй байгууллагын 200 орчим зөвлөх үйлчилгээний ажлыг хийж гүйцэтгээд байна

Хамтын ажиллагаатай танилцах

Хамтран ажилласан байгууллагын бүтэц

Гүйцэтгэсэн төслийн бүтэц

Бидний зарчим

Зөвшөөрөгдсөн арга зүй

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж стандартчилагдсан арга, аргачлалыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажилладаг.

Хараат бус

Бусдын нөлөөнд автахгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж, үйлчлүүлэгч болон оролцогчийн эрх ашгийг хүндлэн нууцыг чандлан хадгалдаг.

Алсын хараа

Ирээдүйн амжилтын өөд хөтлөх санал санаачлагыг дэмжин, байнга шинийг эрэлхийлдэг.

Түргэн шуурхай

Үйлчилгээний үе шат бүрийг төлөвлөгөөний дагуу тогтсон хугацаанд гүйцэтгэдэг.

Чанартай гүйцэтгэл

Судалгаа шинжилгээний ажлын алхам бүрт хяналт хийж, чанарыг бий болгодог.

Үнэн бодит

Мэргэжлийн ёс зүйг эрхэмлэн мөрдөж, мэдээллийн бодит байдлыг хангадаг.