2019 оны I улирлын “Бизнесийн хандлагын судалгаа”-ны үр дүн

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэл үлдээх үед и-мэйл хаяг харагдахгүй