2012 оны УИХ-ын сонгуулийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

2012 оны УИХ-ын сонгуулийн 01, 04, 20, 21 дүгээр тойргуудад сонгуулийн судалгааг хийсэн. Энэ удаагийн сонгуулийн судалгаа нь манай компаний хувьд анхных байлаа. Бидний гаргасан үр дүн, өгсөн зөвлөмжүүд захиалагчийн зүгээс өндөр үнэлгээ авсан бөгөөд сонгуулийн үр дүнгээр энэ нь батлагдсан. Богино хугацаанд маш өргөн хүрээтэй судалгааны ажлыг чанартай гүйцэтгэж чадахаа батлан харуулсандаа баяртай байна.