Шатахуун түгээх станцын зах зээлийн судалгааг хийлээ

“Шунхлай групп” ХХК-ийн нийслэл Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүд болон сумын ШТС-ууд болон агуулахуудын тоо, байршил, борлуулалтын хэмжээ, үйлчлүүлэгчдийн төлөв байдал болон ШТС-ын зах зээлийн багтаамж, түүнд холбогдох үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох судалгааг явууллаа.