Хөдөлмөрийн насны хүн амд төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь

#SicaLLC өнөөдөр та бүхэндээ Монгол улсын нийт хөдөлмөрийн насны хүн амд төрийн албан хаагчдын эзлэх хувь хэмжээ хэд байгаа талаарх мэдээллийг танилцуулж байна.

ТОО БАРИМТ

► Хөдөлмөрийн насны ажил эрхэлж буй хүн амтайгаа харьцуулахад төрийн албан хаагчын эзлэх хувь хамгийн ихтэй аймгаар Говьсүмбэр аймаг (24,1% буюу 1,269 төрийн албан хаагч)
► Харин хөдөлмөрийн насны ажил эрхэлж буй хүн амтайгаа харьцуулахад төрийн албан хаагчын хувь хамгийн багатай аймгаар Өвөрхангай аймаг (10,1% буюу 5,201 төрийн албан хаагч) нар тус тус тодорлоо.

Мөн бүс тус бүрийн хүн амд төрийн албан хаагчын эзлэх хувь:

► Төвийн бүс – 14,8% буюу 28,089 төрийн албан хаагч тус тус байна.
► Баруун бүс – 15,4% буюу 25,679 төрийн албан хаагч тус тус байна.
► Хангайн бүс – 11,8% буюу 29,371 төрийн албан хаагч тус тус байна.
► Зүүн бүс – 14,9% буюу 12,857 төрийн албан хаагч тус тус байна.

Харин нийт Монгол улсын хувьд хүн амын 16,2% буюу 186,458 нь төрийн албан хаагч байна.

#SicaLLC Таныг амжилтад хөтөлнө.

#Research #Судалгаа

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-24,
“Парк плэйс” оффис, 6 давхар
И-мэйл: information@sica.mn
Утас: +(976) 70126009
Факс: +(976) 70126009

Sica LLC
SICA LLC was established on April 27, 2010 and provides high quality research, monitoring and evaluation, training, and project management services to our clients. We have been working to be the organization that strive for superior quality and value our clients, and we have been able to enhance our resources and capabilities year after year.