Sica LLC - Хийсэн ажлууд
SICA ХХК нь эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн бүхий л төрлийн судалгааг, мэргэжлийн өндөр түвшинд, чанартай хүргэн ажилладаг судалгааны компани юм.
Бизнесийн судалгаа Судалгааны компани Судалгаа Research Research company Consulting Төслийн менежмент
18496
page-template-default,page,page-id-18496,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Хийсэн ажлууд

“Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг зогсооё – Хүүхэд хамгаалал, нөлөөллийн төсөл”–ийн суурь судалгаа

Бид Дэлхийн зөн Монгол байгууллагын захиалгаар “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг зогсооё – Хүүхэд хамгаалал, нөлөөллийн төсөл”–ийн суурь судалгааг 2017 оны 3-р...

Read More

БСШУСЯ-ны “Хэрэглэгчийн үнэлгээ” зөвлөх үйлчилгээ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны захиалгаар “Хэрэглэгчийн үнэлгээ” зөвлөх үйлчилгээг 2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 24-ний өдрүүдэд...

Read More

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАНДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА

Баянгол, Сонинохайрхан дүүргийн зорилтот бүс нутагт оршин суудаг өрхийн  худалдан авалтын зан төлөвийг нарийвчлан судаллаа. Судалгааны хамрах хүрээг зорилтот бүс...

Read More

Боловсролын салбарын судалгаа

Бид Улаанбаатар хотын боловсролын салбарын үйл ажиллагаа, эрэлт, нийлүүлэлт болон өндөр зэрэглэлийн хувийн бүрэн дунд боловсролын сургуулиудын зах зээл, хэрэглэгчдийн...

Read More

Будаг, эмүльсний зах зээлийн судалгаа

Бид будаг болон эмүльсний зах зээлийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Судалгааг хоёрдогч мэдээллийн арга ашиглан явуулсан ба сүүлийн 5 жилийн импортын...

Read More

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Энэхүү судалгаагаар Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-ийн техникийн нөхцөл хүссэн хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж буюу иргэдэд үзүүлж байгаа ажил, үйлчилгээний чанар,...

Read More

Монголбанкны олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааны үнэлгээ

Монголбанкны олон нийттэй харилцах үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх, олон нийтэд банкны талаарх мэдээ мэдээлэл, явуулж буй үйл ажиллагааны хүртээмж, түүний...

Read More

ӨНДӨР ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦАНД ОРШИН СУУГЧДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

Өндөр зэрэглэлийн орон сууцанд оршин суугчдаас тус хорооллын орчин, үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмж, цаашид сайжруулах, анхаарах зүйлс болон шаардлагатай...

Read More

Боловсролын салбар дахь авлигын судалгаа

Азийн сан ОУБ–ын захиалгаар “Боловсролын салбар дахь авлигын эрсдэлийн судалгаа”–г хийж гүйцэтгэлээ. Азийн сан нь засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэх,...

Read More

“Барометрийн судалгаа” зөвлөх үйлчилгээ

Хөдөлмөрийн яамны харьяа Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төвийн захиалгаар “Барометрийн судалгаа–2016” үндэсний хэмжээний судалгааны мэдээлэл цуглуулах, зориулалтын программд...

Read More

Газар, дэд бүтэц, үл хөдлөх хөрөнгийн суурь судалгаа

Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн захиалгаар “Газар, дэд бүтэц, үл хөдлөх хөрөнгийн судалгаа” зөвлөх үйлчилгээний ажлыг амжилттай гүйцэтгэлээ. Нийслэлийн иргэдийг орон...

Read More

Аж үйлдвэрийн яамны хэрэглэгчийн үнэлгээ

Тус судалгааны зорилго нь Аж үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хуулиар тогтоосон чиг үүргийн дагуу хэрэглэгчдэд хүргэх үйлчилгээний чанар, шуурхай...

Read More
1 2 3 6