“ Судлаачийн ёс зүй” сургалт зохион байгууллагдлаа

Манай компани ажилтнуудаа тогтмол хөгжүүлж, чадваржуулах зорилгоор жил бүр “Ажилтаны сургалт хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг боловсруулдаг. Тус хөтөлбөрийн дагуу энэ удаагийн сургалт “СУДЛААЧИЙН ЁС ЗҮЙ” сэдвийн дор амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Sica LLC
SICA LLC was established on April 27, 2010 and provides high quality research, monitoring and evaluation, training, and project management services to our clients. We have been working to be the organization that strive for superior quality and value our clients, and we have been able to enhance our resources and capabilities year after year.