“Судалгаа болон бизнесийн үйл ажиллагаанд инноваци, шинэ аргачлалыг нэвтрүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

Үндэсний статистикийн хороо АНУ-ны Алабамагийн их сургууль, Иелийн их сургууль, Пенсилвани мужийн их сургуультай хамтран өнгөрсөн 2016 онд “Хэрэглээний статистик  сургалт, судалгаа ба бизнесийн инноваци” олон улсын хурал зохион байгуулж байсан бол энэ жил 2 дахь удаагаа АНУ-ын статистикийн нийгэмлэг болон Үндэсний статистикийн хороо хамтарсан АНУ-ын Алабамийн их сургуульд “Судалгаа болон бизнесийн үйл ажиллагаанд инноваци, шинэ аргачлалыг нэвтрүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 05 дугаар 08-с 19-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Тус сургалтад Монгол Улсаас нийт 16 эрдэмтэн багш, судлаачид оролцож олон улсын туршлагаас суралцсан бөгөөд манай компанийн Судалгааны газрын захирал Г.Эрдэнэ сургалтад хамрагдсан юм.

Sica LLC
SICA LLC was established on April 27, 2010 and provides high quality research, monitoring and evaluation, training, and project management services to our clients. We have been working to be the organization that strive for superior quality and value our clients, and we have been able to enhance our resources and capabilities year after year.