“МЭДЛЭГ” цэсийг ажиллуулан, судалгаа, шинжилгээний арга, аргачлалыг нийтэлж байна

Судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний “Эс Ай Си Эй” ХХК нь өөрийн цахим хуудастаа үйлчлүүлэгчид, хэрэглэгчдийг судалгааны талаарх мэдээллээр хангах зорилгоор “МЭДЛЭГ” цэсийг ажиллуулан, судалгаа, шинжилгээний арга, аргачлалыг нийтэлж байна. Улирал тутам цаг үеийн онцлох сэдвийг хөндөн судалгаа хийж, олон нийтэд түгээн ажиллаж байна.

Sica LLC
SICA LLC was established on April 27, 2010 and provides high quality research, monitoring and evaluation, training, and project management services to our clients. We have been working to be the organization that strive for superior quality and value our clients, and we have been able to enhance our resources and capabilities year after year.