ИНФОГРАФИК: Оффисын зах зээлийн үнэ, ханш ямар байна вэ?

Улаанбаатар хотын оффисын зах зээлийн худалдах болон түрээслэх үнэ ямар байгаа талаар судалж үзлээ. Ашиглалтад орсон хугацаанаасаа хамааран үнэ харилцан адилгүй байгаан харагдаж байна.