ИНФОГРАФИК: Нэг хүний 1 сарын хүнсний голлох бүтээгдэхүүний хэрэглээ