ИНФОГРАФИК: Монгол орон минь

Монгол орныхоо хүн ам, газар нутаг, хил хязгаар, малын тоо толгойн талаарх тоон мэдээллийг нэгтгэн хүргэж байна.