Гэр хорооллын өрхүүдэд цахилгаан халаалт нэвтрүүлэх боломжийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

Их Эрин Элч ХХК-ын захиалгаар Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өрхүүдийн цахилгаан халаалтын системийн хэрэглээ, нэвтрүүлэх боломжийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.

Тус судалгаагаар гэр хорооллын өрхүүдийн дулаалгын асуудлаа шийдвэрлэж буй байдал, эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ, цахилгаан халаалтын системийн талаарх санал бодол зэргийг дэлгэрүүлэн судаллаа.