Бизнестээ хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг яагаад ашиглах ёстойг илтгэх 5 шалтгаан

Хэрэглэгч бол ХААН. Энэ үгийг мэдэхгүй хүн байхгүй. Хэрэглэгч танай байгууллагын явуулж буй үйл ажиллагаа, үйлвэрлэж буй бүтээгдэхүүн, үзүүлж буй үйлчилгээний бодит үнэ цэнийг хамгийн сайн мэддэг хүмүүс. Тэдний санал сэтгэгдлийг алхам тутамдаа сонсож, хүлээн авч ашиглах нь бизнесээ амжилттай өргөжүүлэхэд туслах хамгийн чухал үйл ажиллагааны нэг. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа нь танай байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авч буй хэрэглэгчдэд төрж буй сэтгэгдлийг бүрэн ойлгож түүнд үндэслэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ амжилттай сайжруулахад туслах юм. Ингээд та бүхэнд Яагаад хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа хийлгэх шаардлагатай вэ гэдгийг дараах 5 шалтгаанаар тайлбарлая.

Ирээдүйд бэлтгэнэ

Kissmetric-ын гаргасан судалгаагаар нийт хэрэглэгчийн 70-аас илүү хувь нь тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс төрсөн нэг удаагийн тааламжгүй сэтгэгдлээс болж цаашид тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэхээ больдог хэмээсэн байдаг. Ирээдүйд бий болох тааламжгүй сэтгэгдлийг одоо байгаа хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаагаар нээн илрүүлж, алдаа дутагдлаа сайжруулснаар ирээдүйд хэрэглэгчдээ алдахаас эмээхгүй байх боломжтой болно.

Түрүүлж алхана

Хэрэглэгчийн туршлага буюу танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэснээр хэрэглэгчид төрж буй сэтгэгдэл нь зөвхөн танай байгууллага болон тухайн хэрэглэж буй хэрэглэгч хоёрын хоорондын асуудал биш юм. Үүний нэг жишээ бол сошиал медиа сувгуудын хөгжил, түүнийг дагасан хэрэглээнээс болж бүх мэдээлэл цахим орчинд маш хурдацтай тархдаг болсон явдал юм. Хэрэглэгчид өдөр тутмын амьдралын хэв маяг түүн дотор өөрсдийн хэрэглэж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс үүдэлтэй төрсөн сэтгэгдлээ олон нийтэд маш хурдан хүргэх боломжтой болсон. Сайн, муу, аймшигтай бүх төрлийн сэтгэгдлээ хэрэглэгч цахим орчинд байрлуулдаг. Хэрэв та хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг шаардлагатай үедээ цаг тухай бүрд хийхгүй бол танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх магадгүй зарим нэг муу сэтгэгдлүүдийг цахим орчид байгаа бүх хүн харах боломжтой болно.

Хэрэглэгчээ ямар чухал болохыг мэдрүүлнэ

Та хэрэглэгчдээ сонсож байна гэдэг нь тэд таны хувьд хэчнээн чухал болохыг ойлгуулах болно. Бид бүгд халамжлуулах дуртай байдаг шүү дээ. Тэдний санаа бодлыг алхам тутамдаа сонсож, санал зөвлөмжийг хүлээн авах нь танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үнэнчээр үлдэх LOYAL хэрэглэгчдийг бий болгоно. Нөгөө талаас цоо шинэ хэрэглэгч бий болгох нь цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө, хүчин чармайлт ихээр шаарддаг, тиймээс одоо байгаа хэрэглэгчдээ илүү үнэнч урт удаан хугацааны хэрэглэгч болгоход хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа тусална.

Ялгарлыг бий болгоно

Өрсөлдөөн ижил төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгож буй салбарт бий болдог. Хэрвээ та өрсөлдөөнд ялахыг хүсвэл хэрэглэгчдэд яагаад танай байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сонгох шаардлагатайг хангалттай ойлгуулах хэрэгтэй. Мөн танай санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бусдаас ялгарах ёстой. Юугаараа яаж ялгарах нь зөв бэ? Гэдгийг хамгийн сайн тодорхойлж өгөх зүйл бол одоо байгаа хэрэглэгчдийн туршлага юм. Тиймээс өрсөлдөгчдөөсөө илүү гарч, ялгарахын тулд хэрэглэгчидтэйгээ илүү ойртож тэдний санаа бодлыг тогтмол сонсож тэдний санал зөвлөмж дээр үндэслэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ алхам тутамдаа сайжруулах хэрэгтэй.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ илүү сайжруулна

Эцэст нь яагаад хэрэглэгчээ сонсож байгаа вэ? Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ илүү сайжруулж тэдэнд зориулсан хамгийн сайныг санал болгохын тулд. Хамгийн чухал нь хоосон таамгаар бус бодит хэрэглэгчдийн туршлагад үндэслэн үр дүнтэй сайжруулалтыг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээндээ нэвтрүүлэх боломжтой болно.

Хэрэглэгчдийнхээ туршлагыг судалж тэдэнд төрж буй сэтгэгдлийг тогтмол алдалгүй сонсож байгаарай…

 

ТАНЫГ АМЖИЛТАД ХӨТӨЛНӨ – SICA LLC

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэл үлдээх үед и-мэйл хаяг харагдахгүй