ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бодлого боловсруулагчид, бизнес эрхлэгчид, олон улсын төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчид болон хувь хүмүүст зориулан бүх төрлийн судалгаа, шинжилгээ
Дэлгэрэнгүй

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Шинэлэг, үр өгөөжтэй, бодит судалгааны үндсэн дээр ажиллах нь байгууллагын үйл ажиллагаа, өсөлт хөгжлийг тодорхойлох чухал хүчин зүйлсийн нэг юм.
Дэлгэрэнгүй

КАРЬЕР

Судалгаа зөвлөх үйлчилгээний салбарт мэргэшиж, ирээдүйд өөрийн гэсэн мэргэжлийн карьер,  үнэ цэнээ бий болгохыг хүсэж байвал бидэнтэй нэгдээрэй.
Дэлгэрэнгүй

#Шинэ мэдээ

#Таны мэдлэгт