Sica LLC - Судалгааны Тэргүүлэгч Компани
SICA ХХК нь эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн бүхий л төрлийн судалгааг, мэргэжлийн өндөр түвшинд, чанартай хүргэн ажилладаг судалгааны компани юм.
Судалгааны компани
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
ТАНИЛЦУУЛГА

SICA компани нь эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн бүхий л төрлийн судалгааны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг байгууллагуудад мэргэжлийн өндөр түвшинд, чанартай хүргэн ажилладаг.

 

СУДАЛГАА

Бид бодлого боловсруулагчид, бизнес эрхлэгчид, олон улсын төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчид болон хувь хүмүүст зориулан бүхий л төрлийн судалгаа, шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэдэг.

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Шинэлэг үр өгөөжтэй санал санаачлагыг бодит үр дүнд хүргэх нь манай төслийн нэгжийн үндсэн үүрэг бөгөөд 2 үндсэн хэсэгтэйгээр хэрэгжүүлж байна.

МОНИТОРИНГ ҮНЭЛГЭЭ

Бид аливаа төсөл хөтөлбөрийн үр ашиг, төлөвлөлт болон бодит байдлын зөрүүг тодорхойлон, үр дагаврыг хараат бус байдлаар олон улсын арга зүйд нийцүүлэн үнэлдэг.

СУРГАЛТ & ЗӨВЛӨГӨӨ

Судалгааны чиглэлээр суралцахыг хүссэн хүн бүрт олон улсын арга аргачлалын дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд судалгаа, шинжилгээ хийх чадвартай СУДЛААЧ бэлтгэх багц сургалтыг зохион байгуулдаг.

СУДАЛГААТАЙ ХӨГЖИЦГӨӨЕ

БИДНИЙ ЗАРЧИМ
ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН АРГА ЗҮЙ

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж стандартчилагдсан арга, аргачлалыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажилладаг.

ХАРААТ БУС

Бусдын нөлөөнд автахгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж, үйлчлүүлэгч болон оролцогчийн эрх ашгийг хүндлэн нууцыг чандлан хадгалдаг.

АЛСЫН ХАРАА

Ирээдүйн амжилтын өөд хөтлөх санал санаачлагыг дэмжин, байнга шинийг эрэлхийлдэг.

ТҮРГЭН ШУУРХАЙ

Үйлчилгээний үе шат бүрийг төлөвлөгөөний дагуу тогтсон хугацаанд гүйцэтгэдэг.

ЧАНАРТАЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

Судалгаа шинжилгээний ажлын алхам бүрт хяналт хийж, чанарыг бий болгодог.

ҮНЭН БОДИТ

Мэргэжлийн ёс зүйг эрхэмлэн мөрдөж, мэдээллийн бодит байдлыг хангадаг.

179609

ӨРХӨӨР ЗОЧИЛЖ

212786

ХҮНТЭЙ УУЛЗАЖ

24702

ААНБ ХАМРУУЛЖ

88

БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТАРЧ

105

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Та ч мөн нэгдэх боломжтой.

СУДАЛГААГ ЦАХИМААР ӨГӨХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

СТАНДАРТ БОЛОН ГИШҮҮНЧЛЭЛ